Nyheter

Gen- og bioteknologi

For Unge Høyre står prinsippet om at et menneske aldri skal brukes utelukkende som et middel for forskningen helt sentralt i gen- og...

Abort

Unge Høyre mener dagens abortlov har fungert bra, og ønsker derfor ikke endre på kriteriumene for senabort som ligger i dagens lov.

Surrogati

 

Unge Høyre mener altruistisk surrogati bør tillates i Norge, slik at det fortsatt er ulovlig å betale for at andre skal bære fram et barn, men at...

Psykisk helse

 

Unge Høyre mener det er viktig å bekjempe den økende grad av psykiske lidelser blant ungdom, og at dette må gjøres gjennom direkte oppfølging av...

Eggdonasjon

Unge Høyre er for at kvinner skal få mulighet til å benytte seg av eggdonasjon i Norge.

Aktiv dødshjelp

For Unge Høyre er det en grunnleggende verdi at vi ikke skal gi opp mennesker.

Vil la homofile gi blod

Norge mangler 30.000 blodgivere for å dekke opp for behovet for blod. Derfor fremmer Unge Høyre forslag om homofile blodgivere på Høyres landsmøte.

...

Ja til surrogati og eggdonasjon

Unge Høyre mener surrogati og eggdonasjon bør tillates i Norge.

La homofile gi blod

Unge Høyre mener at homofile menn i faste forhold eller med fast seksualpartner skal få gi blod, på lik linje med heterofile menn.